Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Welkom op de site van Sahelp

 

     

Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie, die kleinschalige, concrete en duurzame hulp biedt aan mensen in Burkina Faso.

Alle inkomsten zijn afkomstig uit donaties en de opbrengst van eigen activiteiten, zoals de jaarlijkse collecte. In totaal is zo al voor ruim 1,5 miljoen euro ingezameld.

Van de ontvangsten wordt ruim 90 % rechtstreeks aan het doel besteed. Het onafhankelijke CBF ziet hierop toe en heeft Sahelp het CBF-Certificaat voor kleinde goede doelen verleend. Sahelp is een transparante organisatie. Jaarlijks stelt een accountantskantoor een jaarverslag op, dat voor belangstellenden ter inzage ligt.

De Stichting SAHELP werkt nauw samen met:

http://www.wildeganzen.nl/     

 

 

http://www.goededoelen.afrikalinks.nl/

 

CBF Keurmerk