Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Welkom op de site van Sahelp

 

     

In memoriam Mieke Herckenrath 

Op 13 december 2020 is ons medebestuurslid van Sahelp, Mieke Herckenrath, overleden aan de gevolgen van kanker. Een aantal jaren was zij als secretaris verbonden aan Sahelp, waarvoor zij haar taak met betrokkenheid en inzet uitvoerde. Zij voelde zich ook verbonden met de mensen in Burkina Faso.

Hoewel zij al geruime tijd ziek was, bleef zij tot het laatst optimistisch en moedig. Zoals één van de collega’s zei: ‘Ze heeft gedaan wat ze kon. Wat een strijd moet het zijn geweest en dan moeten merken dat het niet helpt. Bewonderingswaardig hoe ze er onder was. Ik hoop dat ze rust heeft gevonden.’
En hoewel haar overlijden gaandeweg de laatste tijd steeds meer werd verwacht, schrik je er toch weer van als het moment daar is. Haar overlijden wijst ons weer op de betrekkelijkheid van het leven en van veel zaken, waarvan we denken dat die belangrijk zijn.

In zijn prachtige gedicht ‘Tijd’ schrijft Rutger Kopland o.a.:

‘niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd’

Ondanks het verlies van Mieke uit ons midden, willen we doorgaan met het ondersteunen van onze medemens in Burkina Faso. Een beter eerbetoon kunnen we haar niet geven.

 

 

Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie, die kleinschalige, concrete en duurzame hulp biedt aan mensen in Burkina Faso.

Alle inkomsten zijn afkomstig uit donaties en de opbrengst van eigen activiteiten, zoals de jaarlijkse collecte. In totaal is zo al voor ruim 1,5 miljoen euro ingezameld.

Van de ontvangsten wordt ruim 90 % rechtstreeks aan het doel besteed. Het onafhankelijke CBF ziet hierop toe en heeft Sahelp het CBF-Certificaat voor kleinde goede doelen verleend. Sahelp is een transparante organisatie. Jaarlijks stelt een accountantskantoor een jaarverslag op, dat voor belangstellenden ter inzage ligt.

De Stichting SAHELP werkt nauw samen met:

http://www.wildeganzen.nl/     

 

 

http://www.goededoelen.afrikalinks.nl/

 

CBF Keurmerk