Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Welkom op de site van Sahelp

Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie, die hulp biedt aan mensen in Burkina Faso.

 

ZONDAG 30 JUNI CULINAIRE TOUR in OSS

Horeca-ondernemers in het centrum van Oss bieden u een heerlijk verrassingshapje en een drankje aan voor slechts € 5,50.
Op deze dag vragen zij u één euro extra en zij dragen ook zelf één euro bij, om daarmee de opleiding tot zelfstandig coupeuse voor kansarme meisjes in Burkina Faso te steunen.

Dit is 'n project van Stichting Sahelp samen met Wilde Ganzen.

UW EURO WORDT VIER EURO!!

De twee extra euro's worden namelijk verdubbeld door Wilde Ganzen.
Kom zondag 30 juni tussen 13.00 uur en 17.00 uur naar het centrum van Oss om te genieten.
De deelnemende HER & DER horecabedrijven zijn:

De Rooij Peper, Gossi Mijne, Het lokaal, Hoofdstuk 2, La Colline, Miens, Rebel en Voorafentoe.

 

BIANCA COUTURE

Het Bianca Couture Training Centre (BIANCA COUTURE) is betrokken bij de strijd tegen armoede in Burkina Faso. Sinds 2006 draagt het centrum bij tot de verbetering van de sociaaleconomische omstandigheden van kwetsbare arme meisjes en vrouwen. Zij krijgen een 3-jarige technische opleiding in naaien, borduren, verven, weven en breien. Daarnaast krijgen zij les in algemene kennis over het gezinsleven en het beheer van hun activiteiten.

In 2018 werden verschillende voorlichting- en bewustwordingscampagnes gehouden over hiv/aids, seksueel overdraagbare aandoeningen, baarmoederkanker, borstkanker en labiliteit. Het hiv/aidsproject in het Bianca Couture centrum is gericht op de financiering van deze campagnes en de hiv/aids testen.

Er wordt sociale en financiële steun verleend aan enkele echt arme meisjes en vrouwen. Patiënten die hun recepten voor de behandeling van ziekten niet kunnen betalen, krijgen hulp.
De schoolkantine heeft een dagelijkse maaltijd voor de leerlingen en hun kinderen; dit draagt bij tot een hogere aanwezigheid in de klassen, waardoor het aantal voortijdige schoolverlaters in de loop van het schooljaar afneemt. Dit jaar was het aanwezig- heidspercentage 100%.

Sinds de oprichting zijn er reeds 166 meisjes met een diploma afgestudeerd. Indien nodig krijgen deze meisjes een naaimachine ter beschikking om zelfstandig de kost te kunnen verdienen.
Momenteel worden er 100 leerlingen opgeleid, waarvan er 18 dit jaar hun diploma kunnen halen.

 

 

Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie, die kleinschalige, concrete en duurzame hulp biedt aan mensen in Burkina Faso.

Alle inkomsten zijn afkomstig uit donaties en de opbrengst van eigen activiteiten, zoals de jaarlijkse collecte. In totaal is zo al voor ruim 1,5 miljoen euro ingezameld.

Van de ontvangsten wordt ruim 90 % rechtstreeks aan het doel besteed. Het onafhankelijke CBF ziet hierop toe en heeft Sahelp het CBF-Certificaat voor kleinde goede doelen verleend. Sahelp is een transparante organisatie. Jaarlijks stelt een accountantskantoor een jaarverslag op, dat voor belangstellenden ter inzage ligt.

 

De Stichting SAHELP werkt nauw samen met:

http://www.wildeganzen.nl/     

 

http://www.goededoelen.afrikalinks.nl/

 

CBF Keurmerk