Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Welkom op de site van Sahelp

In memoriam Paul Gevers

Op 27 april 2020 is tot ons verdriet onze collega Paul Gevers aan de gevolgen van het Coronavirus overleden. Hij heeft geruime tijd op de IC afdeling van het ziekenhuis Twente gelegen, waarbij zijn naasten en wij als collega’s van Sahelp  voortdurend tussen hoop en vrees leefden. Helaas bleek de strijd tegen het virus ongelijk. We weten niet hoe het geweest zou zijn als Paul hier wel was uitgekomen. Onze gedachten zijn bij Tiny zijn echtgenote, de kinderen en kleinkinderen, die dit grote gemis moeten verwerken. Met het besef dat aan een lijdensweg een eind is gekomen, hopen we dat dit ook rust en troost kan bieden.
Paul was één van de steunpilaren van de Stichting Sahelp. We hebben hem gekend als een man met een grote betrokkenheid en inzet. Hij zat vol ideeën en kon die ook met hartstocht uitdragen. Sahelp heeft bij het uitvoeren van plannen veel profijt gehad van het grote netwerk van Paul in Heesch en omgeving. Hij stond altijd klaar om dingen aan te pakken en op te lossen. Paul was ook gewoon een aardige, hartelijke en gastvrije man waarmee je goed kon samenwerken, iemand die keek wat mogelijk was i.p.v. onmogelijk en altijd met een positieve instelling. Sahelp is Paul zeer erkentelijk voor wat hij heeft betekend.

Jan Beekman van Bianca Couture schreef in een reactie op het overlijden van Paul o.a.:
‘Voor ons blijft Paul een hartelijke, beminnelijke man. Zijn bevlogenheid zal ons bijblijven,
en ons stimuleren en motiveren om, evenals hij deed, ons te blijven inzetten voor de ander die ons nodig heeft.’
‘Paul blijft in dankbaarheid herdacht en zijn naam blijft bij ons groot geschreven’.


Pierre Sawadogo, de directeur van het onderwijsproject Nabasnoogo schreef o.a. de volgende woorden:
‘We herinneren in hem iemand die persoonlijk bij Sahelp heeft gevochten om Nabasnoogo hier en Bianca Couture in Ouagadougou te ondersteunen. Moge de Almachtige God hem verwelkomen in zijn koninkrijk. Moge diezelfde God de trooster zijn van zijn vrouw en kinderen die hij heeft achtergelaten.’

Christophe Sawadogo, de kunstenaar die in december 2018 een expositie had in de bieb in Oss:
Hoe triest! Hij heeft veel gedaan voor Sahelp en hij was ook een aardige man. Hij heeft mij in zijn huis ontvangen voor een ontbijt samen met zijn echtgenote.’ 
‘Dat d
aarde licht voor hem mag zijn.’

Bovenstaande reacties geven wel aan hoe onze partners Paul hebben gewaardeerd.

Wij, de collega’s van Sahelp, zullen Paul zeer missen, maar indachtig zijn betrokkenheid, inzet en positivisme willen wij doorgaan met het ondersteunen van onze medemensen in Burkina Faso.

 

Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie, die kleinschalige, concrete en duurzame hulp biedt aan mensen in Burkina Faso.

Alle inkomsten zijn afkomstig uit donaties en de opbrengst van eigen activiteiten, zoals de jaarlijkse collecte. In totaal is zo al voor ruim 1,5 miljoen euro ingezameld.

Van de ontvangsten wordt ruim 90 % rechtstreeks aan het doel besteed. Het onafhankelijke CBF ziet hierop toe en heeft Sahelp het CBF-Certificaat voor kleinde goede doelen verleend. Sahelp is een transparante organisatie. Jaarlijks stelt een accountantskantoor een jaarverslag op, dat voor belangstellenden ter inzage ligt.

De Stichting SAHELP werkt nauw samen met:

http://www.wildeganzen.nl/     

 

 

http://www.goededoelen.afrikalinks.nl/

 

CBF Keurmerk