Wetenswaardigheden

Onderstaand veel informatieve filmpjes en documenten over het leven in Burkina Faso. De video's zijn veelal opgespoord via You Tube. Dit betekent dat er meerdere talen zoals Frans, Engels, Duits worden gesproken of ondertitelt. Ook kunnen er reclames worden getoond.

Mensen in de Sahel

Voorafgaand aan de oprichting van Stichting Sahelp bracht Athos in 1976 het door Albert Stol geschreven boek "Mensen in de Sahel" uit. Ook over het wat toen nog Boven Volta heette waren 3 artikels opgenomen. Het betrof verhalen van Basil Paré een jonge boer uit Koin, Di Alfred Ki Zerbo een vooraanstaande oudere uit Toma en vader van de bekende historicus Joseph Ki Zerbo en pater Willy de Boer.


Wonen, bouwen

In deze rubriek wordt gewerkt met links die verwijzen naar interessante items die in Burkina Faso spelen. Het betreffende item wordt kort aangestipt, waarna de link kan worden geopend.

In een mooie film wordt duidelijke uitleg gegeven over de manier van bouwen en huisvesting van bevolkingsgroepen zoals de Mossi, Lobi, Bobo, Kasena en Wara.


Land- en Tuinbouw activiteiten

Burkina Faso kent een droge en natte periode. In de periode juni-september valt de regen voor het gehele jaar. Vanaf medio september tot begin juni valt er geen noemenswaardige regen.

Dit betekent dat er op de normale wijze een beperkt aantal gewassen kunnen worden gekweekt. Door het glooiende landschap bestaat de mogelijkheid om in de laagten obstakels in de vorm van dammen te bouwen, waardoor het water kan worden vast gehouden.

Dit heeft een gunstige invloed op de grondwaterstand, waardoor de planten langer gevoed worden door water. Ook kan dit worden gebruikt voor het bewateren van tuinbouw-velden. Er worden voortdurend gezocht naar nieuwe oplossingen. Extra aandacht wordt besteed aan biologische teelten. Een ander video gaat in op agro ecologie.

Leefomstandigheden in Burkina Faso

Er zijn meerdere reportages gemaakt die samen een goed beeld geven van het leven in Burkina Faso. Elke reportage heeft weer een eigen invalshoek.

In het Leven in Pakala wordt een doorkijk gegeven van een jongere in een behoorlijk Mossi dorp.

In de film in het land van de integere mannen wordt het leven op het platteland in de verschillende delen van Burkina Faso gefilmd.

In de duitse Burkina het vergeten land en de franse documentaires Leven in Burkina Faso en Documentaire van het leven worden verschillende aspecten van het leven in Burkina Faso vanuit meerdere invalshoeken bekeken.

Tijdens de evaluatiereis is een leuke video gemaakt over het stampen van de millet in Birgui


Ambachten

Burkina Faso kent een rijke traditie voor wat betreft het uitoefenen van ambachten die in Nederland al geruime tijd zijn uitgestorven. In het dorp Dablo wordt naast het pottenbakken ook het ijzer smeden nog volop beoefent.

Speciaal bier is in Nederland een opkomend fenomeen. Is het in Nederland een mannenzaak in Burkina Faso wordt er door vrouwen bier uit mill gebrouwen

Een ambacht dat erg controversieel is betreft het delven van goud. Het ontwricht de samenleving in de omgeving en is desastreust voor het milieu door het gebruik van cyanide.