Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Aanslagen

Toeristische aanslagen en ontheemding van de bevolking

28 januari 2020 - 

TERRORISTISCHE AANSLAGEN EN ONTHEEMDING VAN DE BEVOLKING
Het centrum-noord (provincie Bam, Sanmatenga en Namentenga) van Burkina Faso is al geruime tijd ten prooi gevallen aan terroristische aanslagen. Door de executies van deze gewapende bandieten vanaf september 2019 komen er massale vluchtelingenstromen op gang. Deze gezinnen nemen wat voedsel en soms hun vee mee op de vlucht niet wetend waar naartoe.
De vluchtelingenstroom in de richting van de stad Kongoussi blijft niet zonder problemen:
- het gebrek aan voedsel is het eerste probleem waar de mensen mee te maken hebben. De gastgezinnen zijn uitgebreid en moeten hun eten delen met de nieuwkomers.
- door de hoge concentratie van dieren in het gebied is hun prijs sterk gedaald. Deze dieren worden tegen lage prijzen verkocht om tegemoet te komen aan de dringende behoeften van sommige gezinnen.
- omdat de terugkeer naar het dorp niet erg snel wordt verwacht, wonen de ontheemde gezinnen in houten tenten die bedekt zijn met plastic. Voor deze populaties zijn nog nieuwe tenten in aanbouw.
- de 5 waterputten in Loulouka - die nauwelijks aan de waterbehoefte van het dorp kunnen voldoen - kunnen de druk van de gehele bevolking niet meer aan. Mensen moeten uren wachten om water te krijgen.
De lokale bevolking probeert zo goed als mogelijk de vluchtelingen te helpen met voedsel en onderdak. De kinderen van de vluchtelingen worden in de klassen van de lokale scholen geplaatst zodat hun onderwijs kan doorgaan.

Stichting Sahelp blijft de bevolking financieel ondersteunen. Wij hebben uw finaciële hulp hiervoor hard nodig. Wilt u ons steunen dan kan dat via een bijdrage o.v.v. Hulp Burkina Faso op rekeningnummer : IBAN NL97 RABO 0170 4361 36

 

18 januari 2020

Twee van onze bestuursleden zijn momenteel in Burkina Faso om onze projecten te controleren. Op de foto de verbouwing van de naaischool. De opening zal waarschijnlijk in februari plaatsvinden. Tot die tijd is het passen en meten om alle leerlingen een plekje te kunnen bieden. De jihadisten en terroristen veroveren langzaam maar zeker meer terrein. Gelukkig heeft President Macron toegezegd zijn militaire troepen uit te breiden en de West Afrikaanse landen te helpen de jihadisten terug te dringen. Stichting Sahelp wordt om noodhulp gevraagd om de bijna 1 miljoen vluchtelingen te helpen overleven. Zie foto. Inmiddels hebben wij al enige gelden overgemaakt waarmee de vluchtelingen geholpen kunnen worden met een stukje grond zodat zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.
Wilt u ook helpen? Of stort uw bijdrage naar NL97 RABO 01 70 436 136.

 

25 maart 2019

EEN NOODKREET UIT KONGOUSSI !!

Grote delen van de bevolking uit het uiterste noorden van Burkina Faso zijn gevlucht voor de gewelddadige acties van IS op de grens met Mali. De stichting Aprodes in Kongoussi vangt deze vluchtelingen op en geeft ze een stukje tuinbouwgrond zodat deze vluchtelingen zelf hun groenten kunnen verbouwen. Maar voor de korte termijn moet er eten en drinken zijn voor deze vluchtelingen. Daarvoor heeft de Stichting Aprodes een begroting gemaakt waarin om een financiële bijdrage wordt gevraagd van € 950,00.

Het bestuur van Stichting Sahelp heeft hierop positief gereageerd. Het gevraagde geld is inmiddels overgemaakt.

Wilt u ons hierbij steunen? U kunt uw bijdrage overmaken aan:

NL97 RABO 0170 4361 36 ovv. Vluchtelingenhulp!

Meer nieuwsberichten

CBF Keurmerk