Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Naaischool Bianca Couture

Stand van zaken

9 november 2019 - 

Naaischool Bianca Couture ontwikkelingen in 2019

 

In 2019 is Bianca Couture in juni begonnen met de nieuwbouw voor de naaischool.

Helaas is de nieuwbouw minder snel verlopen dan we verwacht hadden, o.a. omdat de wapening van het beton aangepast moest worden en de aannemer wat tegenslagen had bij de uitvoering. Inmiddels is de vloer van de eerste verdieping gestort evenals de trap daarheen. Daar is meer van te zien op de foto’s hierna.                                                                                                

De naailessen zijn op 1 oktober wel weer begonnen, deels in de 2 kleine zaaltjes van het oude gebouw en deels op een tijdelijke locatie bij het privé-atelier van Denise. De foto op de volgende pagina geeft een indruk hoe er geïmproviseerd moet worden.
De planning is nu om het gebouw eind januari 2020 af te hebben en de officiële opening zou dan kunnen plaats vinden in het bijzijn van Leo van der Zwan en ondergetekende.

Tussen de werkzaamheden van de nieuwbouw en de lessen zijn de onderwijzers ook nog bezig met trainingen over informatica, boekhouden en het organiseren en leiden van vergaderingen.
Daarnaast is Denise met het ondersteuningsteam bezig met een training om lokaal fondsen te werven.
In februari wil men voor de leerlingen ook starten met een cursus alfabetisering.

De financiering van de nieuwbouw is, mede dankzij steun van vele donateurs en Wilde Ganzen, eind augustus volledig rond gekomen.
Daarnaast heeft Bianca Couture ook een begroting gemaakt voor de exploitatiekosten van het lopende studiejaar. Voor de uitgaven (schoolmaterialen, onderhoud, energie en personeelskosten) is € 29.245 nodig. Aan de inkomstenkant is tot nu toe € 22.797 toegezegd door vooral partners in Nederland en België, maar ook uit Burkina zelf is daarvan € 5317 begroot. Dat betekent helaas dat er nog een tekort is van € 6448. Er zijn inmiddels enkele donateurs, die al voor de nieuwbouw bijgedragen hebben, bereid gevonden om ook voor de exploitatie extra bij te dragen. Bianca Couture kan echter nog steeds extra bijdragen heel goed gebruiken.
Indien gewenst kan extra informatie over de begroting geleverd worden door Harrie van Rosmalen, harvaros@xs4all.nl.  

 

 

 

Meer nieuwsberichten

CBF Keurmerk