Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Overlijden Flip Morel

3 juni 2018 - 

Flip Morel: ‘Als het geld voor Sahelp oplevert, dan gaan we er voor’    

 

Nederland maakte zich op voor Koningsdag. En thuis, te midden van zijn gezin, overleed Flip Morel; 81 jaar oud. 

Flip Morel en Sahelp: zij zijn bijna synoniem. Niet dat Flip nou zo’n druktemaker was, die ‘Sahelp’ van de daken schreeuwde. Integendeel. Actief binnen Sahelp, zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn. Beslist geen vergadertijger. Geen bestuurder om te besturen. 

Voor Flip gold: ’wat is ons plan? Wat moet er gedaan worden? En wie doet wat?’. En dan aan de slag. Er moest immers geld in het laatje komen. Dat was nog de tijd dat iedereactie die ook maar iets zou kunnen opleveren, uitgevoerd werd. Er werd niet gekeken naar de tijd die daar in ging zitten. Het was voor het goede doel: de mensen in Burkina Faso. 

En in de loop van de jaren zagen wij de positieve effecten van de ondersteuning die we de mensen daar in Burkina Faso gaven en geven.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de gemeente Oss Flip een Gouden Oogappel waard vond; voor al zijn vrijwilligerswerk.

Op Dtv konden we Flip meerdere malen zien om over Sahelp te vertellen; vaak voorafgaand aan de jaarlijkse collecte.

Het jarenlang organiseren van de collecte en de batikkaarten voor de kerstverkoop maken, zijn twee van de grote ‘klussen’  die hij bijna ongemerkt voor zijn rekening nam. Samen met Lies van der Heijden en Ton Ruis vormde hij een hecht trio (soms aangevuld tot kwartet met Tiny Kuyl), waarmee hij onopvallend al dat werk verzette. Pas toen hij de collecte niet meer organiseerde (na zo’n twintig jaar werd het weleens tijd de activiteiten over te dragen), drong het tot ons door dat een collecte organiseren geen sinecure is: ‘ik deed het eigenlijk voor Flip’ vertelde menig collectant ons toen.

 

Vrijwilliger tot je bijna tachtig bent.

Wat zijn wij als Sahelp gelukkig, zo iemand in ons midden te hebben gehad.

Dankbaarheid en warme herinneringen. Zo leeft Flip voort bij de Stichting Sahelp.

Maar Flip zou zeggen: ‘het gaat eigenlijk helemaal niet om Sahelp. Het gaat om de mensen in Burkina Faso’. Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat ook zij hem graag zouden willen bedanken voor zijn enorme inzet. En zij zouden dan, in het Mooré, zeggen: ‘barka wusgu, Flip’; hartelijk dank.

Oss, 3 mei 2018

Irene Lequin, ambassadeur Stichting Sahelp            

Meer nieuwsberichten

CBF Keurmerk