Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

SAHELP ONTVANGT CBF-KEURMERK

'MIJLPAAL' VOLGENS VOORZITTER GIESBERS

9 oktober 2012 - OSS - De Osse hulporganisatie Sahelp heeft het CBF-keurmerk voor kleine goede doelen ontvangen. Volgens voorzitter Giesbers is dit een belangrijke mijlpaal voor Sahelp.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties
en publiek.

Volgens voorzitter Mirjam Giesbers van Sahelp schept het logo duiudelijkheid. "Het publiek weet nu nog meer dan eerst, dat ons geld goed besteed wordt."

Als u het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de beoordeling door het
onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Voor een helder inzicht in de financiële gegevens dient elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag op te stellen. Het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd.

Meer nieuwsberichten

CBF Keurmerk