Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Nieuwsbrief Sahelp januari 2013

Verstuurd op 15 januari 2013

Mocht u onverhoopt deze nieuwsbrief niet in de juiste opmaak ontvangen of kunnen lezen, klik dan hier voor de online versie.

Welkom!

Op het moment dat u dit leest bent ik in Burkina Faso. Projecten bezoeken, die we de afgelopen jaren steunden. U leest er elders in deze nieuwsbrief meer over. Sinds kort ben ik waarnemend voorzitter van Sahelp, nadat Mirjam Giesbers deze functie moest neerleggen. Mirjam heeft een nieuwe baan en die viel niet te combineren met het voorzitterschap. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet voor Sahelp. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er speelt. U ziet dat uw steun goed terecht komt. We steunen immers kleinschalige, haalbare en duurzame projecten. Hilda Vliegenthart, waarnemend voorzitter

Sahelp krijgt CBF-keurmerk

OSS - De Osse hulporganisatie Sahelp heeft het CBF-keurmerk voor kleine goede doelen ontvangen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Als u het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen ziet afgebeeld, kunt u erop vertrouwen dat deze de beoordeling door het CBF heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Voor een helder inzicht in de financiële gegevens dient elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag op te stellen. Het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen wordt voor een periode van drie jaar afgegeven. Tussentijds worden er controles uitgevoerd.
Rabobank loopt voor Sahelp

EINDHOVEN - Drie teams van de Rabobank Oss e.o. hebben de estafettemarathon van Eindhoven gelopen en daarmee € 750 opgehaald. Zondag 14 okotber hebben drie teams van de Osse Rabobank de estafettemarathon van Eindhoven gelopen. De vier lopers per team hebben samen de afstand van de marathon afgelegd. Voor hun prestatie ontvingen de teams elk € 250, die aan Sahelp werden gedoneerd. Uiteindelijk is dus een bedrag van € 750 aan Sahelp over gemaakt.

Reis naar Burkina Faso

OUAGADOUGOU - Bij de uitvoering van de projecten werkt Sahelp al vele jaren nauw samen met betrouwbare lokale partners in Burkina Faso. Zij zorgen voor uitgebreide projectplannen vooraf en voor degelijke financiële verslaglegging en een goede verantwoording en evaluatie na afloop van het project. Eens per 2 jaar gaan twee bestuursleden van Sahelp zelf ter plaatse de uitgevoerde projecten bekijken. Uiteraard wordt er ook gekeken naar toekomstige projecten, zodat die beter op haalbaarheid getoetst kunnen worden. De bestuursleden zijn deze week in Burkina Faso en worden vergezeld door een ploeg van de regionale tv-zender Dtv, die opnamen zal maken. De beelden worden verwerkt tot een reeks programma’s over het werk van Sahelp. Eerder maakte Dtv ook al programma's over de Sahelp-projecten. De reis is deels gesponsord voor Travel Team uit Oss. Lees op onze site volgende week een uitgebreid reisverslag.
IBN doneert 500 brillen

OSS - De Osse hulporganisatie Sahelp heeft donderdag 10 januari 500 speciale brillen uit handen van IBN-directeur Ed de Leeuw ontvangen. De brillen, die ontwikkeld zijn door de Stichting Focus on Vision en geassembleerd worden door IBN, zijn zelf op sterkte te maken. De brillen zijn bestemd voor diverse projecten in Burkina Faso. Zo zal een deel worden verspreid via de medische post in Zorgho.Overzicht alle nieuwsbrieven

18 januari 2021 Nieuwsbrief december 2020
9 juni 2020 Nieuwsbrief juni 2020
4 oktober 2019 Nieuwsbrief oktober 2019
19 februari 2019 Nieuwsbrief voorjaar 2019
20 juni 2018 Nieuwsbrief zomer 2018
29 september 2017 Nieuwsbrief najaar 2017
19 september 2013 Nieuwsbrief Sahelp september 2013
3 mei 2013 Nieuwsbrief Sahelp mei 2013
15 januari 2013 Nieuwsbrief Sahelp januari 2013
14 september 2012 Nieuwsbrief September
CBF Keurmerk