Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Nieuwsbrief oktober 2019

Verstuurd op 4 oktober 2019

Mocht u onverhoopt deze nieuwsbrief niet in de juiste opmaak ontvangen of kunnen lezen, klik dan hier voor de online versie.

Nieuwsbrief oktober 2019


NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

UITGELICHT:

- HER & DER CULINAIR- VERBOUWING NAAISCHOOL

- INRICHTING BIANCA COUTURE

- AESF

- MAIA NAAISCHOOL

- APRODES

- CECA

- ASSOCIATION NABASNOOGO

- VEILIGHEIDSITUATIE

- PERIODIEK SCHENKEN

- OVERZICHT VAN BATEN EN  LASTEN

 

VOOR  MEER SPECIFIEKE INFORMATIE BEZOEKT U ONZE SITE: http://www.sahelp.nl

·        

·       BESTUUR

·       Voorzitter: Marieke Peters

·       Secretaris: Mieke Herckenrath

·       Pen.meester: Jan Lubbersen

·       Projecten: Luuk Boessenkool

·        

·       Commissieleden

·       Harrie van Rosmalen

·       Paul Gevers

·       Peter van Turnhout

 

 

BIJZONDERE RESTAURANT-ACTIE: HER & DER CULINAIR

Op zondag 30 juni 2019 stond de CULINAIRE TOUR in het centrum van OSS in het teken van de Stichting Sahelp. Gasten in de deelnemende restaurants (Hoofdstuk 2, Gossi Mijne, Rebel, De Rooij Peper, Miens, La Colline en Voorafentoe) genoten van een heerlijk verrassingshapje en een drankje voor slechts € 5,50.  Dat was één euro méér dan er op andere dagen van de culinaire tour voor betaald moest worden, maar die euro ging dan ook naar Sahelp ter ondersteuning van de naaischool voor kansarme meisjes in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. 

Ook de restaurants droegen per genoten hapje en drankje één euro bij voor de naaischool. En aangezien Sahelp samenwerkt met de Wilde Ganzen waar het haar projecten voor de naaischool betreft, worden de opbrengsten van de gevoerde acties door de WildeGanzen verdubbeld. En zo werd iedere euro die de gasten dit keer extra betaalden uiteindelijk vier euro.

 

DE VERBOUWING VAN DE NAAISCHOOL BIANCA COUTURE (Ouagadougou)

De uitbreiding van de naaischool verloopt geheel volgens planning. De aannemer heeft de fundering en de ondersteunende betonnen pilasters gemaakt en zij zijn nu bezig met de opbouw van de verdieping. De ruwbouw zou eind oktober klaar moeten zijn, zodat de lessen in november weer kunnen starten.

Om de financiering van de verbouwing van totaal € 44.737,00 rond te krijgen zijn er vele acties gevoerd. O.a. de hierboven beschreven actie HER & DER, acties van de leerlingen van het Titus Brandsma Lyceum, met een sponsorloop en een lentemarkt, de vastenactie in de Paaskerk, lentemarkt in de parochiekerk St Jozef, dineractie bij het ROC De Leijgraaf, statiegeldactie bij supermarkt Jumbo Heesch, Kerstmarkt Hoessenbosch en onze tentoonstelling vanwege ons 40-jarig jubileum in de bibliotheek van Oss met de verkoop van schilderijen van Christophe Sawadogo.

Maar ook de vele individuele donaties en giften hebben hieraan bijgedragen. Al deze acties en giften brachten ongeveer ? van het totale bedrag op. En Wilde Ganzen droeg ? van de totale kosten.

Vanaf deze plaats willen wij iedereen die ons geholpen heeft dit resultaat te bereiken, hartelijk dankzeggen.

 

INRICHTING VAN DE NAAISCHOOL BIANCA COUTURE

De uitbreiding van de naaischool is dan bijna klaar, maar de inrichting hiervan moet nog gerealiseerd worden. Tekentafels, papier, naaimachines, tafels en stoelen en diverse andere materialen moeten worden aangeschaft. Wilt u ons hierbij helpen? Een kleine bijdrage zou erg welkom zijn. U kunt dat overmaken op rekeningnummer van Sahelp NL97RABO 017.04.36.136 o.v.v. Bianca Couture.

 

AESF (ONDERWIJS IN DINDERESSO)

AESF heeft tot doel activiteiten uit te voeren op het gebied van basisscholing en beroepsopleiding. (Timmeren, naaien, knippen, tapijten maken, loodgieterij, verven, pyrografie). Daarnaast verzorgt zij sportopleiding, artistieke en culturele opleiding en een kennismaking met de veehouderij en de biologische landbouw.

De AESF helpt jonge weeskinderen, straatkinderen, kinderen uit zeer arme gezinnen en van blinde ouders. Met een uitgebreid programma is een groep vrijwilligers actief om deze  kinderen te leren lezen en schrijven en een vak te leren zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. In het vorige schooljaar was de watervoorziening een probleem. Zowel voor drinkwater als voor de irrigatie van de tuinen. Half september is er een nieuwe put aangeboord, waardoor de watervoorziening beter gewaarborgd is. AESF is nu gestart met biologische groente- en tuinbouw en probeert om zoveel te verbouwen dat zij in haar eigen groenten en fruit kan voorzien. Een nieuwe projectaanvraag is voorgelegd aan Sahelp. Het is een veeteeltproject waarvoor een bedrag van € 14.798,-- nodig is. Het geld is nodig voor de aanschaf van kippenhokken, afrasteringsmateriaal voor het weiland, voer voor 6 maanden, verzorgingsmateriaal en 

 

gereedschappen. En voor de aanschaf van 3 koeien, 2 lammeren, 4 schapen, 10 kalkoenen, 200 kuikens en 200 parelhoenders. Het overschot – wat niet door de leerlingen van de school wordt gebruikt – wordt verkocht in de stad. Hierdoor wordt er een eigen inkomen verzorgd. De directie en de vrijwilligers hopen daarna de financiële exploitatie van de school zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dat zou heel mooi zijn. Want daarom helpt Sahelp.

MAIA (NAAISCHOOL IN BOBO DIOULASSO)

De naaischool van Aminato Diallo loopt goed. Het team wil graag dat de afgestudeerde meisjes na de opleiding zelfstandig kunnen beginnen. Maar dat valt niet altijd mee omdat zij  niet over een beginkapitaal beschikken.Het team heeft nu een plan (maar het zal ook afhangen van de middelen) om huizen te huren in de wijken die later omgebouwd worden tot een naai-ontwikkelingscentrum. Het idee is om eerst de huur voor deze huizen te betalen voor de jonge meisjes,  die zelfstandig beginnen en hen te vragen om de huur terug te betalen door deze over meerdere maanden te spreiden.                    

Deze terugverdiende huur dient dan weer om dit naai-ontwikkelingscentrum te behouden voor de toekomstige meisjes die het trainings-centrum zullen verlaten. De uitwerking van dit plan en met name ook de financiële kant vergt nog wel het nodige puzzelwerk. Wij zijn benieuwd naar deze ontwikkeling en  zullen die kritisch blijven volgen.

 

APRODES (TUINBOUW EN ZONNE-ENERGIE IN KONGOUSSI)

Kinda Boukary, directeur van de stichting APRODES, heeft een lastige tijd. Door overvallen door groepen terroristen van IS en Boko Haram in het noorden van Burkina Faso, zijn er veel vluchtelingen. APRODES heeft een fors aantal vluchtelingen – vnl. vrouwen en kinderen – opgevangen en onderdak en voedsel geboden. Hij vroeg Sahelp om noodhulp om deze vluchtelingen een stukje grond te kunnen geven waarop zij tuin- en landbouw producten kunnen verbouwen. Deze gezinnen moeten zonder hun echtgenoten – die meestal vermoord zijn – een nieuw leven opbouwen en integreren in de leefgemeenschap van een ander dorp. APRODES wil hierbij een rol spelen.

Dankzij de steun van Sahelp konden sommige leden van de ontheemde gezinnen hun eerste stappen in de tuinbouw zetten. De vrouwen ontvingen twee zaadpakketten voor hun toegewezen perceel. Verder leerden zij de basistechnieken in het kweken, zaaien (groene boon), irrigeren en,  bemesten. De vrouwen van de APRODES-groep hielpen bij de begeleiding                                                                                                        van deze nieuwe producenten.

Van de twaalf toegewezen percelen van 325 m² zijn er 3 uienpercelen en 3 tomatenpercelen. Zes percelen betroffen voornamelijk sperziebonen, gezien hun korte productieperiode van 2 maanden. Bovendien werden deze voedselhulpgewassen versterkt door maïs en plaatselijke groenten zoals zuring en okra (Inheemse groenten met veel vitamine C).

Elk perceel wordt toegewezen aan een gezin en elk gezin moet ook iemand aanwijzen voor de oogst op alle andere percelen.

Kinda Boukary schrijft in zijn verantwoordingsrapport:                                                                                                                          

“Wij danken Sahelp voor het gebaar van solidariteit met de vluchtelingen om deze deel te kunnen laten nemen aan de tuinbouwproductie. Onder deze ontheemden bevinden zich oude mensen en zeer jonge kinderen. 

Afgezien van de opbrengsten, het inkomen en de verworven basiskennis, ervaren de ondersteunde gezinnen een gevoel van vreugde. Als deze gezinnen door onze actie gemakkelijk in de gemeenschap konden integreren, was de “Geste Solidaire” van Sahelp meer dan belangrijk en geeft het enerzijds de vrouwen van deze gezinnen de mogelijkheid om inkomstengenererende activiteiten uit te voeren en anderzijds geeft het hele families hoop op een nieuw leven.”

                                                                                                                                                                                                                 

CECA-DR (Centre d’Encadrement de Coopération et d’Appui pour le Développement Rural), Ouagadougou. 

CECA-DR is een partner waar Sahelp al sinds 2003 mee samenwerkt. Dit is vooral op landbouwgebied gericht, maar ook op watervoorziening, herbebossing, bodem- en water-conservering, tuinbouw, alfabetisering en kleinschalige activiteiten,  die inkomen voor de vrouwen opleveren.

In 2019 is CECA-DR het 3e jaar ingegaan van een 4-jarig geïntegreerd project, waarin al de bovengenoemde activiteiten op samenhangende manier terugkomen. Daarbij worden zij ondersteund door een vaste sponsor uit Nederland en een landbouwkundig ingenieur in Ouagadougou. Die Nederlandse landbouwspecialist, Paul Kleene, heeft veel nieuwe landbouwtechnieken geïntroduceerd om geërodeerde grond weer vruchtbaar te maken, landbouwopbrengsten te verhogen door verhoging van de bodemvruchtbaarheid

en verbeterd zaaigoed. De hogere vruchtbaarheid van de bodem wordt bereikt door de aanleg van compostkuilen, waarin plantaardig en dierlijk afval wordt omgezet.                                                                   

In 2019 is door de plaatselijke aannemer Derek een bouli bij Gorpila gerealiseerd, met een volume van 30.000 m3. Deze bouli is in de regentijd (juli-augustus) volledig gevuld met water en het meerdere is op gecontroleerde wijze via de overlaat aan de zijkant afgevoerd. Bij deze bouli is benedenstrooms tuinbouw gepland in de droge tijd. Bij eerder aangelegde boulis (Guesna en Ritig-Palgo) is de tuinbouw een succes en er is ook een kwekerij aangelegd voor bomen en het voedselgewas Moringa.

Bij het dorp Issouka is een succesvolle boring naar water gedaan en daar is ook een pomp bij geplaatst. In dit dorp is in het verleden vaker geprobeerd om een put of boring aan te leggen, maar die viel dan na korte tijd weer droog.     

De nieuwe boring heeft een grotere waterdoorstroming en lijkt dus langer beschikbaar te zullen zijn voor de drinkwatervoorziening.

In het najaar van 2019, wanneer de mensen minder druk zijn in de landbouw, is nog een alfabetiseringscursus gepland in de lokale taal “Moore”  voor 240 vrouwen.

In 2019 heeft CECA, dankzij steun uit Nederland, eindelijk hun 16 jaar oude Renault Express kunnen vervangen door een wat zwaardere terreinwagen, die beter geschikt is voor het hobbelige terrein en waarin ook meer mensen en materialen meegenomen kunnen worden. In dit jaar is ook een start gemaakt met de training CEF (Conseil à l’Exploitation Familiale), waarmee de boeren en de landbouwvoorlichters van CECA beter kunnen vaststellen wat de landbouwopbrengsten zijn.

Deze nieuwe training wordt gegeven door een team onder leiding van Paul Kleene en zal, naast meer inzicht voor de boeren, ook de financierder van het totale project meer inzicht verschaffen van de feitelijke resultaten van het project op het gebied van voedselzekerheid.

Door de meerjarige samenwerking met deze partner kunnen ook grotere projecten aangepakt worden, waarbij ook aandacht is voor goed beheer en onderhoud door de bevolking.

In november 2018 is er ook een vertegenwoordiger van Sahelp op bezoek geweest om de resultaten ter plekke te bekijken en over knelpunten en wensen met CECA en de bevolking te overleggen.

 

ASSOCIATION NABASNOOGO

Avondlessen voor volwassenen is een van de paradepaardjes van de Nabasnoogo sinds 2001.  Nabasnoogo wil op deze manier tegemoetkomen aan de behoeften van de volwassen gemeen- schappen van de stad  Zorgho en de omliggende dorpen op het gebied van alfabetisering en vooral het leren van Frans, dat niet alleen de officiële taal van het land is, maar vooral ook een open taal in deze regio van West-Afrika.  

Een minimumniveau van Franse taal en alfabetisering is immers zeer noodzakelijk voor analfabete volwassenen die hun sociaaleconomische activiteiten willen integreren en ontwikkelen en actief willen deelnemen aan het beheer van hun samenleving. Zo heeft Nabasnoogo sinds 2001 altijd cursussen gegeven van oktober tot juli en heeft de school ingespeeld op de behoeften van gemeenschappen die Frans willen leren. Dankzij de steun van o.a. Sahelp heeft Nabasnoogo ervoor kunnen zorgen dat in 2018-2019 in totaal 138 volwassenen, waaronder 68 vrouwen en 70 mannen, aan de 5-jarige avondschool hebben gestudeerd. 

Van de 138 studenten zijn er 97 die in het nieuwe schooljaar naar een hoger niveau mogen. Van de 27studenten in het laatste schooljaar zijn er 26 met goed gevolg geslaagd. 11 mannen en 15 vrouwen.  Voorwaar een mooi resultaat.

De kleuterschool Bi-Songo is met steun van verschillende partners en vrienden van Nabasnoogo in Yorgho (een dorp op meer dan 100 kilometer van de hoofdstad) opgezet. Sinds de oprichting in 2001 zijn er al meer dan 1600 kleuters hier opgevangen. Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er 45 kinderen verwelkomd die konden profiteren van voorschools onderwijs en een ruimte voor ontwikkeling en bescherming. Daarnaast hebben hun begeleiders het hele jaar door voortdurend technische vakondersteuning gekregen van een specialist om hun vaardigheden op dit terrein te versterken. 

De 45 kinderen zijn  verdeeld in 3 toezichtsafdelingen:  - 11 in de grote sectie klaar om zich in oktober 2019 aan te sluiten bij de reguliere basisscholen, 10 kinderen gaan naar de grote sectie en 20 tot de middelgrote sectie. Er waren 04 drop-outs als gevolg van de tijdelijke verhuizing van hun ouders.

Een nieuwe cohort zal dan volgend jaar oktober worden aangeworven voor de kleine sectie.

Nabasnoogo is bijzonder blij en tevreden dat de verschillende partners hun steun aan dit project geven. Deze voorschoolse opvang levert een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van de kinderen. De ouders kunnen de opvang eigenlijk niet of zeer moeilijk betalen. Vaak gaat de betaling ook nog in natura. De overheid betaalt niet mee aan deze opvang. Gezien de noodzaak en relevantie van een dergelijk project zal financiële hulp nodig blijven, zodat we samen deze acties voor andere kinderen kunnen voortzetten.   

 

DE VEILIGHEIDSSITUATIE IN BURKINA FASO

Sinds de terroristische aanslagen in de omgeving van Kongoussi (Bam, Darbiti, Biliga, Nasseré, Zimtanga, Kayon) en de aanslagen op de katholieken van Dablo en de protestanten van Sirgagui (waarbij priesters en predikanten om het leven zijn gekomen), is de veiligheidssituatie in het centrale noorden van het land verslechterd. 

De toename van de terroristische aanvallen is daar zo groot dat de bevolking zich gedwongen voelt om naar het zuiden te vluchten (Zie het artikel van APRODES). 

APRODES heeft verschillende families geholpen bij de verhuizing van Sirgagui, Malewale (ongeveer 75 km) naar Kongoussi. Sommige van deze families die geen bestemming hadden, hebben hun toevlucht tijdelijk gevonden in de kantoren van APRODES in Loulouka. Ongeveer 70 mensen en een aantal  dieren zijn hier gehuisvest.

 

PERIODIEKE SCHENKING

Rondom de aftrek van uw periodieke schenking bij de opgave van uw inkomstenbelasting is kennelijk nog enige onduidelijkheid.

Normaal is er een drempelbedrag voor aftrek van uw giften van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-- (Drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3).

 

Echter als u 5 jaar lang een hetzelfde bedrag aan het goede doel schenkt, is deze schenking volledig aftrekbaar bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. De drempel van 1% van uw drempelinkomen is dan niet meer van toepassing.

U dient dan wel een overeenkomst te maken met het goede doel waar de gift naar toe gaat.

Meer informatie? Klik op onderstaande link. Daar vindt u uitgebreide uitleg en een formulier.

 

https://www.sahelp.nl/pagina/sahelp/periodieke-schenking-aftrekbaar-bij-uw-belastingaangifte

 

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (Op onze site vindt u de jaarrekening van 2018)

VERKORTE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Baten van bedrijfsleven en particulieren 

86.278

 

 

 

Subsidies 

6.231

 

 

 

Som der baten

92.509

 

 

 

Association Nabasnoogo

 

3.580

 

 

CECA

 

74.283

 

 

AESF

 

5.000

 

 

Bianca Couture

 

1.416

 

 

Monitoringkosten

 

1.881

 

 

Totaal besteed aan projecten

 

86.160

 

 

Kosten beheer en administratie

 

 

2.482

 

Financiële baten en lasten

 

 

254

 

Totale beheerskosten

 

 

2.736

 

Resultaat

92.509

86.160

2.736

3.613

 

 

 

 

 Overzicht alle nieuwsbrieven

18 januari 2021 Nieuwsbrief december 2020
9 juni 2020 Nieuwsbrief juni 2020
4 oktober 2019 Nieuwsbrief oktober 2019
19 februari 2019 Nieuwsbrief voorjaar 2019
20 juni 2018 Nieuwsbrief zomer 2018
29 september 2017 Nieuwsbrief najaar 2017
19 september 2013 Nieuwsbrief Sahelp september 2013
3 mei 2013 Nieuwsbrief Sahelp mei 2013
15 januari 2013 Nieuwsbrief Sahelp januari 2013
14 september 2012 Nieuwsbrief September
CBF Keurmerk