Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Sahelp

Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie, die hulp biedt aan mensen in het west-Afrikaanse Burkina Faso.

Sahelp is een vrijwilligersorganisatie vertelt voorzitter Marieke Peters. ‘We hanteren strikte criteria waaraan een project moet voldoen om voor onze steun in aanmerking te komen’. Heel belangrijk zijn volgens Peters de effecten die de projecten moeten hebben. ‘Onze projecten verbeteren direct de leefomstandigheden en bevorderen ook de zelfredzaamheid van de mensen. Verder vinden we het heel belangrijk dat projecten transparant en controleerbaar zijn en dat de continuïteit gewaarborgd is. En de bevolking moet een eigen bijdrage leveren’, zo vervolgt Peters

Volgens de voorzitter heeft Sahelp de laatste jaren al veel bereikt. ‘Zo hebben we een kraamzorgkliniek in Yorgho gesteund om de geboortesterfte te verminderen en ook een kleuterschool waarbij de dagelijkse maaltijdvoorziening alleen al zorgt voor betere leefomstandigheden van kleine kinderen. Verder hebben we de laatste jaren diverse veeteelt- en  tuinbouwprojecten gesteund waarbij Sahelp vooral de watervoorziening verzorgt’. Peters is er van overtuigd dat het geld goed besteed wordt. ‘Onze projecten maken lokaal echt het verschil’.

Over de activiteiten van Sahelp is ook een boekje verschenen:
Beog Neere Burkina (ISBN 90-5512-164-9). Dit boekje geeft een goed beeld over het werk en de achtergronden van de Stichting Sahelp.

Sahelp beschikt over het CBF-keurmerk kleine goede doelen en over een ANBI-nummer (816055956).

 

 

CBF Keurmerk