Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Over ons

Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie, die kleinschalige, concrete en duurzame hulp biedt aan mensen in Burkina Faso.

Alle inkomsten zijn afkomstig uit donaties en de opbrengst van eigen activiteiten, zoals de jaarlijkse collecte. In totaal is zo al voor ruim 1,5 miljoen euro ingezameld.

Van de ontvangsten wordt ruim 90 % rechtstreeks aan het doel besteed. Het onafhankelijke CBF ziet hierop toe en heeft Sahelp het CBF-Certificaat voor kleinde goede doelen verleend. Sahelp is een transparante organisatie. Jaarlijks stelt een accountantskantoor een jaarverslag op, dat voor belangstellenden ter inzage ligt.

 

Transparantie verklaring Stichting Sahelp

De voorzitter, de penningmeester en vertegenwoordiger projecten staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. Zij vertegenwoordigen  en zijn bevoegd tot het aangaan van verschillende rechtshandelingen namens de Stichting Sahelp.

In het dagelijks leven is ;

de voorzitter(M. Peters) werkzaam bij Titus Brandsmalyceum in Oss als docent en daarnaast eigenaar van de Roze Bril (Kvk: 54989876 waarbij ze fungeert als ZZP-er, interim-docent, coach.                                             

Als nevenfunctie is ze bestuurslid van de Titus Brandsma Parochie in Oss

de penningmeester (J. Lubbersen) werkzaam is als Specialist Vastgoed werkzaam bij Waterschap Aa en Maas in ’s-Hertogenbosch. Hij bekleed geen nevenfunctie.

De vertegenwoordiger projecten, de heer Luuk Boesenkool, heeft geen nevenfunctie.

Als Stichting Sahelp hechten we eraan om verder te gaan dan hetgeen vanuit Centraal Bureau Fondsen (CBF) wordt verlangd.

Al onze bestuursleden hebben een zogenaamd “Transparantieformulier” ondertekent waarin zij hun hoofd- en nevenfuncties kenbaar hebben gemaakt. Daarbij hebben ze tevens verklaart :                      ”geen conflicterende belangen te hebben of te zien in  relatie tussen de uitgaven die de Stichting Sahelp doet en de belangen die zij zelf of familieleden tot in de tweede graad hiermee hebben. Mocht zich dit door gewijzigde omstandigheden toch voor gaan doen dan meldt zij dit”.

en

“verklaart geen misbruik te hebben gemaakt of te zullen maken vanuit zijn/haar positie bij Stichting Sahelp jegens hen die baat hebben bij of zullen hebben van de begunstiging vanuit Stichting Sahelp

 

Boekje.

Over de activiteiten van Sahelp is ook een boekje verschenen:
Beog Neere Burkina (ISBN 90-5512-164-9). Dit boekje geeft een goed beeld over het werk en de achtergronden van de Stichting Sahelp.

CBF Keurmerk