Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Transparantie

Transparantieverklaring Stichting Sahelp

 

De voorzitter, de penningmeester en vertegenwoordiger projecten staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij vertegenwoordigen het bestuur en zijn bevoegd tot het aangaan van verschillende rechtshandelingen namens de Stichting Sahelp.

In het dagelijks leven is:

de voorzitter, M. Peters, werkzaam als docent bij Titus Brandsmalyceum in Oss en daarnaast eigenaar van roze bril (Kvk: 54989876) waarbij ze fungeert als ZZP-er, interim-docent, coach.                                      Als nevenfunctie is ze bestuurslid van de Titus Brandsmaparochie in Oss.

de penningmeester, J. Lubbersen, werkzaam als Specialist Vastgoed bij Waterschap Aa en Maas in ’s-Hertogenbosch. Hij bekleedt geen nevenfunctie.

de vertegenwoordiger projecten, L. Boessenkool. Hij bekleedt geen nevenfunctie.

Als Stichting Sahelp hechten we eraan om verder te gaan dan hetgeen vanuit Centraal Bureau Fondsen (CBF) wordt verlangd.

Al onze bestuursleden hebben een zogenaamd “Transparantieformulier” ondertekend waarin zij hun hoofd- en nevenfuncties kenbaar hebben gemaakt. Daarbij hebben ze tevens verklaard:

geen conflicterende belangen te hebben of te zien in relatie tot de uitgaven die de Stichting Sahelp doet en de belangen die zijzelf of familieleden tot in de tweede graad hiermee hebben. Mocht zich dit door gewijzigde omstandigheden toch voor gaan doen, dan melden zij dit.”

en

“geen misbruik te hebben gemaakt of te zullen maken vanuit zijn/haar positie bij Stichting Sahelp jegens hen die baat hebben bij of zullen hebben van de begunstiging vanuit Stichting Sahelp.”

 

CBF Keurmerk