Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Werkwijze Sahelp

Sahelp zamelt in Nederland geld in om in Burkina Faso hulp te bieden en concrete projecten te ondersteunen.

In de begin tijd van Sahelp - van 1978 tot en met 1988 - zijn de hulpgoederen met eigen vrachtwagens naar de Sahel gebracht.

In de daaropvolgende tien jaren zijn deze goederen per schip en trein vervoerd naar Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.

Bij het vertrek van die transporten zijn meerdere autoriteiten aanwezig geweest, zoals de voormalige minister-presidenten Ruud Lubbers en Dries van Agt en z.k.H. prins Claus.
Sinds 1999 richt Sahelp zich uitsluitend op de adoptie en financiering van projecten.

Daarbij gelden nog altijd de uitgangspunten van het allereerste begin. Zo moet elk project per definitie dicht bij bij de mensen staan. Om hen is het begonnen. Het initiatief voor een project komt verder uit Burkina Faso.

Het project moet verder concreet, kleinschalig, duurzaam en haalbaar zijn. Een goed plan en een deugdelijke begroting vooraf zijn noodzakelijk en de continuïteit moet gewaarborgd zijn. De uitvoering vindt altijd plaats in samenwerking met betrouwbare en bij Sahelp bekende lokale partners. Waarbij uiteindelijk de lokale bevolking het project moet overnemen. Deskundigen beoordelen de geadopteerde projecten ter plaatse.

 

CBF Keurmerk