Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

EEN BOULI VOOR RITIG PALGO

 

Begin 2013 heeft Sahelp een aanvraag van haar lokale partner CECA ontvangen voor de aanleg van een bouli voor het dorp Ritig Palgo in Burkina Faso. De bouli is bedoeld voor tuinbouw, een kwekerij voor bosbouw, als drinkwater voor het vee en om de grondwaterspiegel voor de putten en de vegetatie in de omgeving weer te laten stijgen.

Sahelp heeft daarvoor een uitgebreid technisch, sociaal en financieel dossier ontvangen met o.a. berekeningen van het stroomgebied, de beschikbare hoeveelheid water, het grondverzet, de opslagcapaciteit (6420 m3) en de afmetingen van het aanvoerkanaal en de noodoverlaat.

Een delegatie van Sahelp heeft in augustus 2013 de locatie bezocht en met de betrokkenen gesproken. Het dorp heeft op dit moment niet het hele jaar voldoende water ter beschikking om alle gewenste activiteiten zonder grote inspanningen m.b.t. de watervoorzieningen te kunnen uitvoeren.
In het stroomgebied van een bestaande tijdelijke waterloop zal een gat gegraven worden waarmee een ringdijk wordt aangelegd om zoveel mogelijk water op te kunnen slaan. Aan de instroom- en uitstroomzijde wordt een drempel van beton aangelegd om uitschuren te voorkomen.
Rondom de bouli zullen bomen aangeplant worden om de erosie te verminderen en de windsnelheid af te remmen waardoor ook minder verdamping zal optreden van het water.
Ceca zorgt voor de voorlichting en organisatie van de bevolking bij de uitvoering van het werk en voor de verslaggeving aan Sahelp.

Het gaat om een aangevraagd bedrag van  € 21.396. Dat is in december 2013 door Sahelp goedgekeurd. Tussen januari en mei 2014 is hard gewerkt om de bouli te realiseren. Zowel door de bevolking, die het terrein vrij gemaakt heeft en stenen en zand heeft verzameld, als door een ingehuurde en gespecialiseerde aannemer die met een bulldozer het grotere grondwerk heeft uitgevoerd. Samen met de bevolking is ook de steenbekleding van het binnentalud aangelegd.
Van de werkzaamheden tot begin mei 2014 zijn hierna enkele foto’s opgenomen.
 

Periode start mei 2014
Periode eind mei 2015
Gebruikte technieken
CBF Keurmerk