Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

GRAANBANK IN BEDRIJF

 

SIGHINVOUSSE - De door Sahelp gefinancierde graanbank is operationeel. . De prijs voor graan bij de graanbank is voor de dorpsbewoners nu veel lager.

Voedselzekerheid is een belangrijk aandachtspunt in Burkina Faso. Door lange, droge periodes en onzekere regenval wisselen de oogsten. Veel gezinnen beschikken in een dergelijke periode over onvoldoende graan om van te leven. Er moet dan in prijs sterk gestegen graan worden ingekocht. Om dat te kunnen betalen, wordt vaak vee verkocht, waarmee er onzekerheid over het inkomen op langere termijn ontstaat. Een graanbank moet deze verkoop voorkomen.

Sahelp heeft een graanbank voor het dorp Sighinvoussé gefinancierd. Doel is dus om de voedselzekerheid in de toekomst te bevorderen. Dit in de context van onzekere regenval en sterk stijgende voedselprijzen bij tekorten. Naast het gebouw zijn ook transportvoorzieningen, weegschaal en training in het beheer onderdeel van de aanvraag. Samen met de graanbank krijgen de vrouwen ook de beschikking over een bufferfonds om zelf kleine investeringen te kunnen doen. De lokale partner, waar Sahelp in Burkina Faso mee werkt, CECA en de bevolking hebben ook bijgedragen aan dit project. Sahelp heeft een bijdrage van € 9.847 geleverd. De graanbank is inmiddels in bedrijf. . De prijs voor 3 kg graan bij de graanbank is voor de dorpsbewoners nu € 0,495 tegen € 0,697 op de markt in de regio voor dezelfde hoeveelheid.

Periode start januari 2014
Periode eind april 2014
Gebruikte technieken
CBF Keurmerk