Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

GRAANBANK OPGELEVERD

logo GRAANBANK OPGELEVERD

Voedselzekerheid is een belangrijk aandachtspunt in Burkina Faso. Door lange, droge periodes en onzekere regenval wisselen de oogsten. Veel gezinnen beschikken in een dergelijke periode over onvoldoende graan om van te leven. Er moet dan in prijs sterk gestegen graan worden ingekocht. Om dat te kunnen betalen, wordt vaak vee verkocht, waarmee er onzekerheid over het inkomen op langere termijn ontstaat. Een graanbank moet deze verkoop voorkomen. Sahelp heeft een graanbank voor het dorp Sighinvoussé gefinancierd. Doel is dus om de voedselzekerheid in de toekomst te bevorderen. Dit in de context van onzekere regenval en sterk stijgende voedselprijzen bij tekorten. Naast het gebouw zijn ook transportvoorzieningen, weegschaal en training in het beheer onderdeel van de aanvraag. Samen met de graanbank krijgen de vrouwen ook de beschikking over een bufferfonds om zelf kleine investeringen te kunnen doen. De lokale partner, waar Sahelp in Burkina Faso mee werkt, CECA en de bevolking dragen ook bij aan dit project. Sahelp heeft een bijdrage van € 9.847 geleverd. De graanbank is de afgelopen maanden gebouwd en recent opgeleverd.

Periode start januari 2013
Periode eind april 2013
CBF Keurmerk