Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

KOKEN OP ZONNE-ENERGIE

Sahelp heeft een project met 2.000 euro gefinancierd waarbij er gekookt wordt met behulp van de kracht van de zon. Het project beoogt het gebruik van geïntegreerd zonnekoken te bevorderen, op lokaal niveau CooKits en fornuisjes te produceren en voorlichting te geven om zo de armoede in de regio te verminderen. Door het gebruik van dit systeem vermindert het houtgebruik met 50 tot 60 procent. Zo kan ook de woestijnvorming teruggedrongen worden. Ook krijgen vrouwen hiermee meer tijd om andere activiteiten te ontwikkelen en zo geld te genereren. 

In mei 2014 is Sahelp gestart met een pilot van dit project.

Hier zijn de eerste resultaten.

In mei 2014 zijn 27 vrouwen uit 4 dorpen opgeleid om in het kader van dit project in hun eigen dorpen voorlichting te geven over het besparen op hout en het koken op zonne-energie. Zij hebben na hun opleiding in hun eigen dorp voorlichting gegeven aan in totaal 190 vrouwen. In Loulouka: aan 65 vrouwen, in Darigma: aan 50, in Badinogo: aan 35 en in Koumbango aan 40 vrouwen. Er wordt met behulp van tekeningen voorlichting gegeven over de toenemende woestijnvorming en de rol van de mens daarin. Er worden demonstraties gegeven over het koken op zonne-energie middels de CooKit, en over de bouw en het gebruik van verbeterde houtoventjes bij onvoldoende zonlicht. De interesse voor en het enthousiasme over de demonstraties met de CooKit waren enorm en veel vrouwen vroegen al hoe aan ze een CooKit kunnen komen.

De eerste aanzet is gegeven, nu de eerste regens zijn gevallen, hebben de vrouwen het te druk met het werken op het land, maar na de regentijd wordt het project voortgezet.

Periode mei 2014
Gebruikte technieken
CBF Keurmerk