Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Nabasnogo avondschool 2017-2018

 

Al verscheidene jaren heeft Sahelp een partnerschap met Nabasnoogo. Het belangrijkste project hierin is de avondschool in Zorgho voor (gedeeltelijk) ongeletterde volwassenen en schoolverlaters. In het seizoen 2017-2018 waren 63 mannen en 73 vrouwen ingeschreven. De niveaus variëren van 1 -5. 11 leerlingen hebben een speciale test gemaakt om mee te kunnen doen aan het staatsexamen, hetgeen noodzakelijk is om in het officiële vervolgonderwijs te kunnen instromen. 53 mannen en 64 vrouwen zijn aan het eind van het schooljaar bevorderd.
Om de kwaliteit te verhogen, hebben de docenten van Nabasnoogo een bijscholingscursus gevolgd zodat zij nog beter kunnen voldoen aan de verwachting van de leerlingen. Daarnaast probeert Nabasnoogo haar programma zodanig aan te passen dat ook leerlingen die vanwege hun beroep ver weg van Zorgho werken, toch lessen kunnen volgen.
Het afgelopen schooljaar heeft Nabasnoogo € 7.837 uitgegeven aan de avondschool. Sahelp heeft hieraan € 5.050 aan bijgedragen. Ook voor het schooljaar 2018-2019 zal Nabasnoogo externe ondersteuning nodig hebben om het lesprogramma te kunnen uitvoeren.

Periode start januari 2018
Periode eind december 2019
CBF Keurmerk