Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

Project voor voedselzekerheid en –kwaliteit

Project voor voedselzekerheid en –kwaliteit, armoedebestrijding, trainingen en alfabetisering in zeven dorpen  in de gemeente Boussé

Partner: CECA-DR, Burkinese organisatie t.b.v. samenwerking en ondersteuning op het gebied van plattelandsontwikkeling

Algemeen
Dit project richt zich op een duurzame oplossing met betrekking tot voedsel- en voedingszekerheid. Dit gebeurt door het versterken van de capaciteit van de gemeenschappen, het gebruik van verbeterd zaaizaad, intensivering van de tuinbouwproductie, de promotie en opwaardering van bosproducten, alfabetisering  en bescherming van het milieu.
In februari 2015 heeft het AntonJurgensFonds de aanvraag voor financiering van dit 2-jarig project goedgekeurd, waarna onze Burkinese partner aan de slag kon. Deze korte rapportage geeft de resultaten tot nu toe weer.

Uitvoering
Zogauw de toekenning van de financiering bij CECA binnen was, is men in de zeven betreffende dorpen (ongeveer 3500 personen) in de gemeente Boussé begonnen met informatie, het enthousiast maken van de dorpelingen en het uitleggen van de taken.
Ten behoeve van de uitvoering van diverse activiteiten en het behalen van resultaten is het aan de orde om het project in vijf hoofdonderdelen aan te duiden.
1. Voedselzekerheid en zelfvoorziening.
2. Intensivering van de tuinbouwproductie.
3. Participatie in de strijd tegen armoede.
4. Versterking van de capaciteit en alfabetisering.
5. Milieu.

In de periode van april – september 2015 hebben met betrekking tot bovengenoemde vijf onderdelen o.a. de volgende activiteiten plaatsgevonden.

1. Voedselzekerheid:

90 zeer arme families in 3 dorpen hebben verbeterd zaaigoed ontvangen, waarmee elke familie 0,25 ha kan bewerken, waarmee zij 375 kg graan kan oogsten voor de overgangsperiode van juli- september;

in elk van de 3 dorpen is er een comité opgericht dat de graanschuurtjes beheert t.b.v voedselzekerheid;

ontwikkeling van een kalender t.b.v. vorming/training:

bijeenkomsten in de 7 dorpen om de dorpelingen enthousiast en gemotiveerd te maken voor het

gebruik van bosproducten(krenten, brood van de apebroodboom);

in het dorp Kourpila is een groep van 20 gealfabetiseerde vrouwen die de exploitatie van bosproducten ter hand neemt.

 

2. Intensivering van de tuinbouwproductie:

er zijn 30 mesthopen gemaakt, waardoor de meeste groentekwekers de beschikking hebben over een voorraad mest, om zo hun tuin beter te kunnen onderhouden;

er zijn 3 moestuinen ingericht voor 80 vrouwen en 100 arme gezinnen;

er is 5 kg aan diverse zaden ter beschikking gesteld.

 

3.Participatie in de strijd tegen armoede:

er is een ondersteuningsfonds voor 100 (gealfabetiseerde) vrouwen gevormd.

 

4. Versterking van de capaciteit en alfabetisering:

15 personen per dorp (totaal 105 personen) hebben 3 vormings-/opleidingssessies gevolgd t.b.v. versterking van de capaciteit en de alfabetiseringsgraad.

 

5. Milieu:

het uitvoerend comité beschikt over een duidelijke kalender om mensen enthousiast te maken vooruitlopend op de start van de sessies m.b.t. het milieu en klimaatverandering.

Uiteraard had men ook met de nodige problemen te kampen, zoals het laat op gang komen van de regenseizoen en de ontoegankelijkheid van bepaalde dorpen tijdens het regenseizoen. Maar tot nu toe verloopt het project naar wens dankzij de bijdrage en de inzet van de dorpelingen en de samenwerking met het projectteam.

Periode januari 2015
CBF Keurmerk