Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

SAHELP GEEFT VOEDSELHULP

logo SAHELP GEEFT VOEDSELHULP

De regio van Boussé kent acute voedselproblemen. Sahelp heeft in die regio de afgelopen jaren veel projecten uitgevoerd op het gebied van de landbouw, putten en alfabetisering. Door de slechte regentijd in 2011 heeft de bevolking een zeer slechte oogst gehad. De overheid in Burkina Faso heeft o.a. die regio in maart 2012 al officieel als een gebied met voedselcrisis benoemd en daarvoor aan de internationale gemeenschap steun gevraagd.
Met name de maanden augustus en september zijn zwaar voor de mensen omdat ze bijna geen voedselvoorraden meer hebben. Ze zijn dan gedwongen om hun vee te verkopen tegen slechte prijzen en voedsel te kopen tegen zeer hoge prijzen.

Om die verkoop te voorkomen en daarmee het inkomen van de bevolking voor de langere termijn veilig te stellen, heeft Sahelp eenmalig een bedrag gedoneerd, waarmee de 100 meest getroffen gezinnen gratis voedsel krijgen.

Naast de voedselhulp is ook voorlichting gegeven om nensen te wijzen op het belang van het aanhouden van voldoende voorraden voor het geval de oogst een keer tegen valt.

Periode september 2012
CBF Keurmerk