Sahelp - Helpt de mensen in Burkina Faso zichzelf te redden

WATER IN BOULI RITIG PALGO

Sahelp heeft eind 2013 een aanvraag van haar lokale partner CECA voor de aanleg van een bouli voor het dorp Ritig Palgo in Burkina Faso goedgekeurd. De bouli, om water uit de regentijd op te vangen, is bedoeld voor tuinbouw, een kwekerij voor bosbouw, als drinkwater voor het vee en om de grondwaterspiegel voor de putten en de vegetatie in de omgeving weer te laten stijgen.

Het gaat om een aangevraagd bedrag van  € 21.396. Tussen januari en mei 2014 is hard gewerkt om de bouli te realiseren. Zowel door de bevolking, die het terrein vrij gemaakt heeft en stenen en zand heeft verzameld, als door een ingehuurde en gespecialiseerde aannemer die met een bulldozer het grotere grondwerk heeft uitgevoerd. Samen met de bevolking is ook de steenbekleding van het binnentalud aangelegd.

Nu de regentijd is begonnen heeft zich het eerste water in de bouli verzameld, zoals uit onderstaande foto's blijkt.

Periode januari 2014
Gebruikte technieken
CBF Keurmerk